איך מזמינים?


פרטי חשבונית

פרטי משלוח

פרטי תשלום
אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר . עמותת רוח טובה אינה אחראית לייצור, הזמנה ואספקת החולצות. החברה פוטרת את עמותת רוח טובה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק אשר יגרם לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כתוצאה מכל הנובע ו/או הקשור לייצור הזמנה ואספקת החולצות.